Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công theo thông tư 200.Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công theo thông tư 200.
Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công theo thông tư 200.
Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công theo thông tư 200. Tài khoản 623 là gì? Chúng tôi hướng dẫn các bạn cách sử dụng tài khoản 623, nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung tài khoản 623, bài tập tài khoản 623 – chi phí sử dụng máy thi công.

1. Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe, máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây, lắp công trình trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện xây, lắp công trình theo phương thức thi công hỗn hợp vừa thủ công vừa kết hợp bằng máy.
b) Trường hợp doanh nghiệp thực hiện xây lắp công trình hoàn toàn theo phương thức bằng máy thì không sử dụng tài khoản 623 “Chi phí sử dụng máy thi công” mà hạch toán toàn bộ chi phí xây lắp trực tiếp vào các TK 621, 622, 627.

Nguồn: https://mavachmientrung.com/

Xem thêm bài viết khác: https://mavachmientrung.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *