Bộ Tài Liệu Xây Dựng Tổ Chức Bộ Máy Doanh Nghiệp | Tailieu.vn✳️ Tải ngay Bộ Tài Liệu Xây Dựng Tổ Chức Bộ Máy Doanh Nghiệp tại:
✳️ Xem thêm các Bộ tài liệu khác tại:
✴️ Tóm lược nội dung của Bộ Tài Liệu Xây Dựng Tổ Chức Bộ Máy Doanh Nghiệp ▼

👉 Xây dựng bộ máy điều hành (133 tài liệu)
Mô hình tổ chức công ty
Hệ thống nội quy, quy chế
HR Policies
Security Policy

👉 Xây dựng quy trình tác nghiệp (25 tài liệu)
Quy trình hoạch định nhân sự
Quy trình tính lương
Quy trình quản lý tài sản
Quy trình bảo hành, bảo trì, sửa chữa

👉 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban (12 tài liệu)
Nhiệm vụ, quyền hạn Ban Giám đốc
Chức năng, nhiệm vụ phòng Kinh doanh
Chức năng nhiệm vụ phòng Tài chính kế toán
Chức năng nhiệm vụ phòng Marketing

👉 Hệ thống mô tả công việc (103 tài liệu)
Mô tả công việc Ban Giám đốc
Mô tả công việc phòng Kinh doanh
Mô tả công việc phòng Marketing
Mô tả công việc phòng Kế hoạch

👉 Hệ thống KPI, BSC (91 tài liệu)
Hệ thống KPI trong doanh nghiệp
Hệ thống BSC trong doanh nghiệp
Ứng dụng KPI – BSC vào hoạt động doanh nghiệp

👉 Biểu mẫu hành chính thông dụng (49 tài liệu)
Biên bản đánh giá công việc
Bảng tự nhận xét của cán bộ
Bản kê thanh toán phụ cấp

👉 Ebook Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp (20 ebook)
Ebook Xây dựng bộ máy điều hành vững mạnh
Ebook Tối đa hóa năng lực nhân viên
Ebook Những mô hình quản trị kinh điển
Ebook Chiến lược kiến trúc doanh nghiệp
Ebook Nghĩ lớn để thành công

👉 Video Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp (20 video)
Video Vận hành doanh nghiệp tự động
Video Tối ưu hóa bộ máy nhân sự
Video Nghệ thuật nhận diên con người
Video Thẻ điểm cân bằng doanh nghiệp BSC
Quản trị nhân sự theo BSC & KPIs

Nguồn: https://mavachmientrung.com/

Xem thêm bài viết khác: https://mavachmientrung.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *