Bộ Tài Liệu Dành Cho StartUp – Quản Lý Doanh Nghiệp Thời Đại 4.0 | Tailieu.vn✳️ Tải ngay Bộ Tài Liệu Dành Cho StartUp – Quản Lý Doanh Nghiệp Thời Đại 4.0 tại:
✳️ Xem thêm các Bộ tài liệu khác tại:
✴️ Tóm lược nội dung của Bộ Tài Liệu Dành Cho StartUp – Quản Lý Doanh Nghiệp Thời Đại 4.0 ▼

👉 Hệ thống nội quy, quy chế (76 tài liệu)
Những quy định chung của doanh nghiệp
Vai trò, trách nhiệm của cấp quản lý
Quyết định về nhân sự
Lương thưởng và chính sách hỗ trợ
Quy định về an toàn lao động
Quy định về phân công quản lý

👉 Quản trị hành chính nhân sự (148 tài liệu)
Quy định tổ chức, quản lý cuộc họp
Quy định quản lý hồ sơ
Quy định chế độ công tác phí
Quy trình tuyển dụng nhân sự
Quy trình đào tạo nhân viên
Quy trình đánh giá nhân viên

👉 Quản trị tài chính kế toán (77 tài liệu)
Quản trịphòng tài chính kế toán
Quản trị kiểm soát nội bộ
Quản trị kiểm toán nội bộ
Các quy trình kế toán
Thang bảng lương của công ty
Quy trình lập báo cáo thuế

👉 Quản trị Marketing (22 tài liệu)
Những vấn đề cơ bản của Marketing
Hệ thống thông tin của Marketing
Phân tích môi trường Marketing
Phân tích thị trường và người tiêu dùng
Phân tích thị trường B2B
Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh

👉 Quản trị rủi ro (7 tài liệu)
Quản lý rủi ro doanh nghiệp
Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp
Quản lý rủi ro tài chính
Quản lý rủi ro về giá
Quản trị rủi ro tài chính tại doanh nghiệp Việt Nam
Tài liệu hướng dẫn Quản lý rủi ro doanh nghiệp

👉 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp (19 tài liệu)
Kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Phân cấp văn hóa doanh nghiệp
Quy định về phong cách giao tiếp
Các triết lý kinh doanh của doanh nghiệp
Checklist kiểm tra phong cách giao tiếp nhân viên
Hệ thống văn hóa nội bộ doanh nghiệp

👉 Ebook Quản lý doanh nghiệp Start Up (40 ebook)
Quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp
Quản trị chiến lược
Quản lý chất lượng
Quản trị hậu cần và kinh doanh
Văn hóa doanh nghiệp
Tâm lý học lãnh đạo và quản lý
Start-up Nation

👉 Video Quản lý doanh nghiệp Start Up (35 video)
Bí quyết xây dựng hệ thống quản trị nhân tài
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ 4.0
Động lực thúc đẩy khởi nghiệp cho các bạn trẻ
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Kaizen – Văn hóa doanh nghiệp
Tảng băng chìm trong văn hóa doanh nghiệp
Sự khác biệt của doanh nghiệp lớn và nhỏ?
Nghệ thuật quản trị nhân sự doanh nghiệp

Nguồn: https://mavachmientrung.com/

Xem thêm bài viết khác: https://mavachmientrung.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *